Tanévnyitó időpontja

2014. szeptember 1.
7 óra 30 perckor az iskola udvarán.

Tisztelt Szülők!

Azon tanulók esetében, akik nem részesülnek tankönyvtámogatásban és nyár folyamán nem kapták meg lakcímükre a tankönyv befizetéséhez szükséges csekket, kétféle módon lehetséges a tankönyvek kifizetése:

- Egyrészt intézhetik személyesen úgy, hogy felkeresik Debrecenben a Kellopont irodát (Debrecen, Piac utca 28.), ahol az összeg kifizetésekor átvételi elismervényt kapnak.

- Másrészt az összeget banki átutalással is ki lehet egyenlíteni. A bankszámlaszám a következő: 64400068-30107825-11100025. A közlemény rovatban feltétlenül szerepelnie kell a következő adatoknak: tanuló neve, iskolája, osztálya, illetve oktatási azonosítója (OM azonosító).

A befizetendő összegről a szülő a Kellopont irodában személyesen, vagy a központi telefonszámon: +36 1 237 6900 tájékozódhat.

Mindkettő kifizetési mód esetében fontos, hogy a tanuló a kifizetést igazoló dokumentumokat a tankönyvosztáskor feltétlenül hozza magával, mert azok hiányában a tankönyveket nem tudjuk részére átnyújtani.

Javító- és osztályozóvizsgák

2014. augusztus 25-én (hétfő) 8.00 órakor kezdődnek az írásbeli dolgozatok megírásával.
Megjelenés: 7.30 óra

2014. augusztus 22-én (péntek) 8.00 órától javítóvizsgával kapcsolatos konzultációt tartunk.

Tankönyvosztás rendje (2014/2015. tanév)

2014. augusztus 25. (hétfő)
8.00 – 11.00 óráig
13.00 – 15.00 óráig
9.a; 9.b; 9/Kny; H1/9; S1/9.

2014. augusztus 26. (kedd)
8.00 – 11.00 óráig
13.00 – 15.00 óráig
10.a; 10.b; 9.c; H2/10.; S2/10.

2014. augusztus 27. (szerda)
8.00 – 11.00 óráig
13.00 – 15.00 óráig
11.a; 10.c; 11.d; 12.c

2014. augusztus 28. (csütörtök)
8.00 – 11.00 óráig
13.00 – 15.00 óráig
12.a; 12.b; 12.d; 13.c

Kérem, feltétlenül hozzák magukkal a befizetést igazoló csekkszelvényt, illetve a támogatásra jogosultak a gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot, vagy a tartós betegségről szóló igazolást, vagy a Magyar Államkincstár által kiadott határozatot az emelt családi pótlék folyósításáról abban az esetben, ha az eddig leadott igazolások az átvétel időpontjában lejártak.

Érettségire épülő szakképzés (nappali tagozat) 2014/2015. tanév

Szakképzés megnevezése: Logisztikai ügyintéző
OKJ száma: 54 345 01
Képzés ideje (év): 2
Felvehető létszám: 34
Egyéb információ: Piacképes szakképzés, gyakorlati képzés az iskolában, nyári összefüggő gyakorlat külső cégeknél.

Szakképzés megnevezése: Pék
OKJ száma: 34 541 05
Képzés ideje (év): 2
Felvehető létszám: 16
Egyéb információ: Tanulószerződéssel a vállalati ösztöndíj havonta a minimálbér 15%-ának 1,1-szerese.

Szakképzés megnevezése: Húsipari termékgyártó
OKJ száma: 34 541 03
Képzés ideje (év): 2
Felvehető létszám: 12
Egyéb információ: Hiányszakma
Tanulmányi ösztöndíj havonta 10.000.-Ft-tól 30.000.-Ft-ig.
Tanulószerződéssel a vállalati ösztöndíj havonta a minimálbér 15%-ának 1,2-szerese.

Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 10.

A két tanítási nyelvű képzés iskolánkban

A Debreceni Irinyi János Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola német-magyar két tanítási nyelvű képzése a 2002/2003-as tanévben indult. Iskolánk feladatának tekinti, hogy a két tanítási nyelvű képzésben a német nyelvet magas szinten beszélő szakembereket képezzünk.

Ez a képzési forma a vendéglátás-turizmus, valamint a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakiránnyal párosul szakközépiskolai tanulóink részére, ami Hajdú-Bihar megyében egyedülálló. Régiónk turizmusa, ill. az országos szinten jelen lévő német érdekeltségű befektetők lehetőséget teremtenek arra, hogy a német nyelv elsajátításával és szakirányú végzettséggel diákjaink eséllyel érvényesülhessenek a munkaerőpiacon.

Tanulóink 5 éves képzésben vesznek részt. Az előkészítő évfolyamon idegen nyelvi lektor bevonásával heti 19 órában oktatjuk a német nyelvet, melyhez 1 óra tanórán kívüli foglalkozás is járul, így ebben az évben a tanulóknak 720 német órájuk van.

Az előkészítő évfolyamon kezdő és haladó szinten folyik az oktatás, lehetőséget biztosítva azoknak a tanulóknak is, akik most kezdik el tanulni a német nyelvet.

Sport az Irinyiben

Az Irinyiben kezdetektől fogva élénk és eredményes sportélet folyt, melynek alappilléreit a szakmában elismert és magasan képzett testnevelők teremtették meg a mindenkori iskolavezetés hathatós támogatásával.
A tanórai foglalkozásokon túl az iskola által biztosított szabadidős és diákversenyek közül (korcsolyázás, síelés, kézilabdázás, labdarúgás, stb.), valamint a sportegyesületek által kínált mozgás és versenyzési formákból is válogattak diákjaink, akik hazai és nemzetközi diákversenyeken bizonyították több mint két évtizeden keresztül, hogy képzésünk folyamatosan eredményesnek bizonyult.

Sportjellegű gimnáziumi képzésünk 1991-ben indult emelt óraszámú testneveléssel, melynek elsősorban a kiválasztás és a tehetséges tanulók élsportolóvá válása volt a célja együttműködve a sportegyesületekkel (DVSC Utánpótlás-nevelő Kft., DSC-SI, DVSC Kézilabda Kft., DKSE…).


Tartalom átvétel